Kho KhoActive students Rukkayya Shaikh
Monika Dandge

Kho-Kho Girls


(1stPrice)IIndyear
Sr. No. Name
1 Monika Rahane
2 Devina Gaike
3 Dnyaneshwari Ighe
4 Shital Gutte
5 Aishwarya Nawale
6 Rukkayya Shaikh (Captain)
7 Vaishali Dake
8 Komal Wakle
9 Prachi Dahale
(Runnerup)IIndyear
Sr. No. Name
1 SiddhiSurana
2 Pooja Landge
3 Vaishali Salunke
4 Ujwala Salve
5 Komal Hatkar
6 Ashwini Aade
7 Poonam Raut
8 Rutuja Gaikwad
9 Monika Dandge (Captain)
-->