Kabaddi

Active students Abhishek Zaware
Shivprasad Dehadray

Kabaddi Boy’s


IIIrd year
Sr. No. Name
1 Ajay Nagare
2 Abhishek Zaware(Captain)
3 Shekhar Yadhav
4 Mahesh Tapshale
5 .Pavan Taro
6 Aniket Nikam
7 Mohan Sirsat
IIndyear
Sr. No. Name
1 Kiran Andhale
2 Vivek Basalage
3 Abhishek Chavan
4 Soumya Pawar
5 Akash Kadam
6 Nikhil Popalghat
7 Abhishek Sirsat (Captain)
-->