Cricket

Teachers

Kishan Jaiwal


Incharge
Active students Amit Jire
Aadarsh Deshmukh

Cricket Girls (Winners)IIIrd year
Sr. No. Name
1 Deepti Nalawade
2 Pratiksha Kayande
3 Siddhi Surana
4 Monika Dandge(Captain)
5 Pooja Landge
6 Vaishali Solunke
7 Ujwala Salve
8 Komal Hatkar
9 Poonam Raut
10 Ashwini Aade
11 Rutuja Gaikwad
(Runnerup)IIndyear
Sr. No. Name
1 Renuka Patil(Captain)
2 Dnyaneshwari Ighe
3 Komal Wakle
4 Vaishali Dake
5 Monika Rahane
6 Madahuri Pandit
7 Shital Gutte
8 Samiksha Pallod
9 Aishwarya Nawale
10 Prachi Dahake
11 Tejaswini Kharat

Cricket Boy’s (Winners)Cricket Boy’s (Winners) Istyear
Sr. No. Name
1 Shivprasad Dehadray
2 Akshay Chavare
3 Akash Borade
4 Abhishek Dabhade
5 Akshay Kadam
6 Vishal Gadekar
7 Adarsh Deshmukh
8 Vitthal Dhakare (Captain)
9 Swapnil Bhaymare
10 Tejas Kharat
11 Yash Lasinkar
Cricket Boy’s(Runnerup) IIIrd year
Sr. No. Name
1 Saurabh Londhe
2 Pawan Taro
3 Ajay Nagare
4 Vishal Kere
5 Aniket Nikam
6 Amit Jire (Captain)
7 Onkar Thakur
8 Prashant Gavhane
9 .Lakhan Ambhore
10 Swapnil Kanule
11 Kaushal Gorle
-->